Máy sấy khí kiểu hấp thụ

  • Bảo vệ các hệ thống và quy trình của bạn

Máy sấy trống quay cung cấp hiệu quả năng lượng cao nhất, trong khi máy sấy tháp đôi cung cấp điểm đọng sương cực thấp.

  • Dành cho một loạt các ứng dụng công nghiệp rộng rãi

Dòng sản phẩm máy sấy khí kiểu hấp thụ hoàn chỉnh cho một loạt các ngành và ứng dụng bao quát với điểm đọng sương từ -20 đến -70°C.

  • Bảo vệ hoạt động sản xuất của bạn

Hệ thống điều khiển và giám sát Elektronikon được cấp bằng sáng chế của chúng tôi liên tục chăm sóc các máy sấy khí kiểu hấp thụ của bạn để đảm bảo năng suất và hiệu suất tối ưu tại cơ sở của bạn.

Máy sấy trống quay MDG & MD & ND

Máy sấy trống quay MDG & MD & ND Máy sấy khí nén 200-4000 l/s Các máy sấy trống quay MDG, MD & ND cung cấp khí không dầu và khô tiết kiệm. Lý tưởng cho…
Xem thêm