Máy sấy

Máy sấy trống quay MDG & MD & ND

25/01/2021 Chili System

Máy sấy trống quay MDG & MD & ND Máy sấy khí nén 200-4000 l/s Các máy sấy trống quay MDG, MD & ND cung cấp khí không dầu và khô tiết kiệm. Lý tưởng cho ngành thực phẩm & đồ uống, tạo năng lượng, dược và các quy trình quan trọng khác. Cắt giảm […]

Xem thêm

Máy sấy khí kiểu hấp thụ AD BD CD

25/01/2021 Chili System

Desiccant air dryers AD BD CD Our AD, BD and CD desiccant air dryers remove moisture from compressed air in their own way to protect your equipment, products and processes. Highly energy-efficient, easy to use, 360-1600 l/s. Our range offers different technologies to suit your specific applications AD, CD and BD air dryers have different […]

Xem thêm

Máy sấy khí lạnh FD

25/01/2021 Chili System

Refrigerated air dryer FD Compressed air dryer 6-4000 l/s. The FD refrigerated air dryer guarantees a low life cycle cost, an accurate dew point and a fast return on investment. Reduce lifecycle costs FD compressed air dryers incorporate advanced energy saving features and low pressure drops to reduce total power consumption. The FD can achieve […]

Xem thêm

Máy sấy khí tác nhân lạnh công nghiệp FX

25/01/2021 Chili System

Máy sấy khí tác nhân lạnh công nghiệp FX Các máy sấy khí tác nhân lạnh công nghiệp FX của chúng tôi giúp bạn tránh chi phí vận hành và thời gian ngừng hoạt động do mòn và hư hỏng từ ngưng tụ khí nén. Hiệu suất vững chắc Các máy sấy khí tác nhân […]

Xem thêm

Máy sấy khí lạnh F

25/01/2021 Chili System

Máy sấy khí lạnh F Các máy sấy gọn nhẹ, ít phải bảo trì tương thích với hầu hết công nghệ và ứng dụng máy nén. Chất lượng ISO 8573-1 Class 5 Nhờ điểm đọng sương tại áp suất làm việc 7 °C/45 °F, các máy sấy F của chúng tôi có thể được sử […]

Xem thêm