Phin lọc khí

  • Tự phát triển và kiểm tra

Nhóm phụ trách sản phẩm phin lọc của chúng tôi tận tâm làm việc và chịu trách nhiệm phát triển các giải pháp lọc vượt trội của riêng mình. Điều này giúp chúng tôi có được kiến thức chuyên sâu về cơ chế lọc, thiết bị kiểm tra tiên tiến và các đổi mới đột phá.

  • Kiểm soát chất lượng khắt khe

Để đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất, chúng tôi đã sản xuất toàn bộ dòng phin lọc của riêng mình trên dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất và sử dụng các phương pháp nghiêm ngặt nhất trong ngành.

  • Hiệu suất được chứng nhận

Tất cả các kiểm tra đều được tự thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 8573 và ISO 12500 cũng như tại các phòng thí nghiệm bên ngoài được TÜV xác nhận độc lập.

Phin lọc bụi khô DDp(+) và PDp(+)

Sản phẩm phin lọc bụi khô chất lượng cao của chúng tôi loại bỏ bụi khô, các loại hạt và vi sinh vật khỏi khí nén. DDp(+) và PDp(+) của chúng tôi được…
Xem thêm

Phin lọc liên hợp dầu UD+

Giảm 40% chi phí năng lượng bằng giải pháp lọc liên hợp dầu hai trong một UD+. Khí có độ tinh khiết cao nhất. Bảo vệ khoản đầu tư, thiết bị và các quy…
Xem thêm

Phin lọc không chứa silicon SFA

Sản phẩm phin lọc SFA của chúng tôi mang đến khí có độ tinh khiết vượt trội dành cho các ứng dụng đòi hỏi khí không chứa silicon như trong ngành sơn và ô…
Xem thêm