Phin lọc khí

Phin lọc bụi khô DDp(+) và PDp(+)

25/01/2021 Chili System

Sản phẩm phin lọc bụi khô chất lượng cao của chúng tôi loại bỏ bụi khô, các loại hạt và vi sinh vật khỏi khí nén. DDp(+) và PDp(+) của chúng tôi được thiết kế để cung cấp khí có chất lượng tốt nhất với chi phí phải chăng đồng thời đáp ứng nhu cầu […]

Xem thêm

Phin lọc liên hợp dầu DD(+) và PD(+)

25/01/2021 Chili System

Sản phẩm phin lọc liên hợp dầu hiệu suất cao của chúng tôi loại bỏ sol khí dầu, bụi ẩm và giọt nước khỏi khí nén. DD(+) và PD(+) của chúng tôi được thiết kế để cung cấp khí có độ tinh khiết cao nhất với chi phí phải chăng đồng thời đáp ứng nhu […]

Xem thêm

Phin lọc liên hợp dầu UD+

25/01/2021 Chili System

Giảm 40% chi phí năng lượng bằng giải pháp lọc liên hợp dầu hai trong một UD+. Khí có độ tinh khiết cao nhất. Bảo vệ khoản đầu tư, thiết bị và các quy trình của bạn. Thế hệ giải pháp lọc kế tiếp Atlas Copco đã cho ra mắt sản phẩm phin lọc liên […]

Xem thêm

Phin lọc không chứa silicon SFA

25/01/2021 Chili System

Sản phẩm phin lọc SFA của chúng tôi mang đến khí có độ tinh khiết vượt trội dành cho các ứng dụng đòi hỏi khí không chứa silicon như trong ngành sơn và ô tô. Bảo vệ sản phẩm cuối của bạn. Loại bỏ sol khí dầu, bụi và hơi dầu, hoàn toàn không chứa […]

Xem thêm