Máy sấy khí kiểu hấp thụ

Máy sấy trống quay MDG & MD & ND

25/01/2021 Chili System

Máy sấy trống quay MDG & MD & ND Máy sấy khí nén 200-4000 l/s Các máy sấy trống quay MDG, MD & ND cung cấp khí không dầu và khô tiết kiệm. Lý tưởng cho ngành thực phẩm & đồ uống, tạo năng lượng, dược và các quy trình quan trọng khác. Cắt giảm […]

Xem thêm

Máy sấy khí kiểu hấp thụ AD BD CD

25/01/2021 Chili System

Desiccant air dryers AD BD CD Our AD, BD and CD desiccant air dryers remove moisture from compressed air in their own way to protect your equipment, products and processes. Highly energy-efficient, easy to use, 360-1600 l/s. Our range offers different technologies to suit your specific applications AD, CD and BD air dryers have different […]

Xem thêm